Otevírací doba

PO-PÁ, dle dohody

Zavolejte nám

Konstrukce, desigm, www +420 775 337 503

Stavby, elektro+420 776 066 065

Email na nás

Konstrukce, desigm, www michalcevela@centrum.cz

Stavby, elektro info@elektrokm.cz

Naše společnost shromažďuje osobní údaje o:

    -osobách, které si objednají naše služby nebo produkty,

    -osobách, které se zaregistrují k odběru našich obchodních a marketingových sdělení,

    -osobách, které se účastní námi pořádaných prohlídek nemovitostí nebo školení.

V případě, že dojde ke změně těchto pravidel, zveřejníme příslušné změny na této internetové stránce. Abyste měli k dispozici veškeré aktuální informace o ochraně Vašich osobních údajů, prosíme Vás o seznámení se s níže uvedenými pravidly naší společnosti. Máte právo na přístup, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zprávy níže specifikovanému kontaktnímu místu. Společnost si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto zásady, nebo jakékoli jiné zásady nebo postupy, a to kdykoli prostřednictvím odpovídajícího oznámení uživatelům své internetové stránky. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na této internetové stránce.

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1 Naše společnost shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jakož i v souladu s normami Evropské unie. Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá a proto k ní přistupujeme velmi odpovědně a vynakládáme na ní veškeré přiměřené úsilí.

2. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a které zpracováváme

2.1 Naše společnost o Vás bude shromažďovat v elektronické podobě následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

2.2 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnout Vám širší nabídku služeb a zákaznických výhod a současně abychom Vás mohli informovat o nejnovějších a nejaktuálnějších informacích a produktech, které by Vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje zpracováváme také kvůli snadnějšímu vyřízení Vašich objednávek a řádnému dodání zboží.

2.3 Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně naší Společností, a to prostřednictvím našich zaměstnanců. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. V případě prodeje naší společnosti třetí osobě, mohou být Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem zpřístupněny našim poradcům, nabyvatelovým poradcům a samotnému nabyvateli.

3. Zasílání obchodních a marketingových sdělení

3.1 V případě, že s tím projevíte svůj souhlas, budeme Vám na Vaši e-mailovou adresu, příležitostně zasílat naše newslettery, obchodní a marketingová sdělení. Takové sdělení musí být jako obchodní sdělení označeno a musí obsahovat platnou adresu, na kterou můžete zaslat informaci o tom, že si nadále nepřejete, abychom Vám obchodní informace zasílali. Současně jste také oprávněni, zaslat svůj nesouhlas buď na naši kontaktní adresu, nebo na naši elektronickou adresu, uvedenou v článku 7.

4. Délka uchování osobních údajů

4.1 Naše společnost bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jste oprávněni svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemným sdělením adresovaným buď na naši kontaktní adresu, nebo elektronickou adresu uvedenou v článku 7. 5. Možnosti přístupu k Vašim osobním údajům

5.1 Máte samozřejmě kdykoliv právo přístupu k Vašim osobním údajům a dále máte právo na jejich opravu. Současně jste oprávněn požadovat, abychom smazali osobní údaje, které o Vás uchováváme. Požadavek týkající se jakéhokoli nakládání s osobními údaji můžete učinit formou písemného sdělení buď na naši kontaktní adresu, nebo na elektronickou adresu uvedenou v článku 7.

5.2 Naše společnost Vás tímto informuje také o tom, že máte právo požadovat po naší společnosti informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to pokud zjistíte nebo se domníváte, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V této souvislosti jste oprávněni požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili.

6. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň zasíláním obchodních sdělení je možné udělit vždy při odeslání kontaktního formuláře nebo e-mailovou zprávu na kontaktní adresu uvedenou v článku 7.

6.1 Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v souladu se Zákonem a s těmito pravidly.

7. Kontaktní údaje

7.1 Přejete-li si nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem nebo připomínkou jsme Vám k dispozici na adrese: Buchlovice, 687 08,

8. Správce osobních údajů

8.1. Správcem se rozumí ELEKTROKM, Buchlovice, 687 08.

9. Zpracovatel osobních údajů

9.1. Zpracovatelem se rozumí ELEKTROKM, Buchlovice, 687 08.